Kategórie
Pedagogika

Fyzika a dnešná spoločenská situácia…

Môže nám fyzika povedať niečo o dnešnej spoločenskej situácií?

Čo má korona spoločné s fyzikou? Ako sa môžeme pozerať na dnešnú situáciu očami fyziky?

Nie som síce vedec, ale som učiteľka fyziky, ktorá sa snaží neustále hľadať spôsob ako naozaj nadchnúť, vyvolať záujem žiakov o fyziku. Musím sa priznať, že je to riadna „drina“. Každopádne to vyzerá tak, že fyzika môže pomôcť pozerať sa na svet s odstupom a nadhľadom. Tým, že sa človek učí pozorne vnímať svet naokolo, vytvárať si o ňom dobré predstavy, skúmať ho a na základe toho vytvárať názory, myšlienky a obraz o svete, pomáha fyzika takto zorientovať sa človeku napríklad aj v dnešnej „koronovej“ situácií. Poznáte tému napätia však? Minimálne si pamätáte, že sa na fyzike takáto téma učí. Tak sa skúsme na to napätie trošku pozrieť.

Hovoríme, že v batérií máme napätie – inak povedané množstvo uloženej energie alebo aj rôzne potenciály – možnosti (+ a -). Ak túto batériu zapojíme do obvodu vzniká prúd a tento sa môže využiť v podstate na tri základné veci a to je:

– vznik tepla (ohrievač, fén, rúra….)

– vznik svetla (žiarovka) a

– vznik pohybu väčinou strojov, ktoré vykonávajú určitú prácu (mixér, auto…).

Ale… môže sa aj nevyužiť. Dlho, predlho v tej batérií ostane napätie, bez toho aby vznikol prúd (a teda svetlo, teplo alebo pohyb), ale ona sa postupne aj tak vybije. Akurát to vybíjanie bude veľmi pomalé, teda bude trvať veľmi dlho.

Je v tom logika? Sedí Vám to?. Kľudne si to prejdite znova či tam nájdete nejakú logickú chybu. Keďže som hlboko presvedčená, že všetko na tomto svete so všetkým súvisí, mohli by sme to skúsiť presne v tej istej logike napísať o dnešnej „koronovej“ situácií. Pozorujte, či bude logika v poriadku.

Hovoríme, že dnes tu máme veľké napätie (inak povedané veľké množstvo energie) medzi dvoma rôznymi možnosťami – potenciálmi, ktoré sú dosť odlišné (+ a -, teda napr. za rúška a proti rúškam, za očkovanie a proti očkovaniu….). Ak tomuto napätiu doprajeme prúd v podobe vzájomnej ľudskej výmeny názorov a spolupráce môže vzniknúť

– ľudské podporujúce teplo

– môže vzniknúť osvetlenie dnešnej situácií (vysvetlenie príčin a objasnenie možnosti) a

– môže vzninúť tiež pohyb napríklad smerom k ľudskejšej a ku zdravšej (človeka celostne vnímanej) spoločnosti, čo vyžaduje ale vykonanie určitej práce (na sebe samom ale aj v spoločnosti).

A áno. Toto napätie sa môže aj nevyužiť. Môže tu ostať veľmi, veľmi dlho, kým sa len tak samo vybije. Nevznikne pri tom však žiaden prúd, teda žiadne ľudské teplo, žiadne osvetlenie príčin a tiež žiaden pohyb, resp. práca.

Čo začneme podporovať, tvoriť? K čomu sa pridáme? Prúdenie alebo dlhé samovoľné vybíjanie?