Heinz Grill

Človek, ktorý mne pomohol nájsť a pochopiť zmysel nie len môjho života ale aj zmysel života človeka na Zemi. Nezmyselnosť života, ktorý dnes často žijeme začal svojím učením premienať na zmysel. Začala som viac rozumieť sebe, aj veciam a svetu okolo. Stále sa od neho učím a rada sprostredkujem jeho učenie každému, koho zaujíma seriózny rozvoj spirituality. Jeho dielo inšpiruje ľudí po celom svete.

Duchovný učiteľ, ktorý dnes pôsobí v severnom Taliansku, sa narodil v roku 1960 v Nemecku a už ako 12-ročný začal s lezením na skaly. Je svetoznámy horolezec, ktorý tvorí nové lezecké cesty a aj v tejto oblasti rozvíja „iný“ prístup k lezeniu, založený na rozvoji cítení. Rozvoj cítenia ale aj myslenia, ako tvorivej činnosti človeka, sú jeho nosnou témou aj v iných oblastiach, v ktorých pôsobí. Inšpiruje k „novému prístupu“ ľudí, ktorí sa zaoberajú spiritualitou a to v oblasti medicíny, architektúry, výživy ale aj pedagogiky. Veľmi hodnotný článok o jeho diele a pôsobení nájdete aj u kolegyni Miriam Belušovej, ktorá vedie svoje vlastné kury jógy a prevádzkuje on-line kníhkupectvo s inšpiratívnou literatúrou.

Založil nový prístup – tzv. nový jogový impulz v tejto vznešenej disciplíne starodávného indického učenia. V jóge spája starú tradíciu východu s novým poznaním západu, ktoré je opreté o učenie R. Steinera. Jóga pre neho nie je len prostriedok na zlepšenie zdravia, ale hľadá v nej aj niečo obsiahlejšie, trvácnejšie. V jeho prístupe sa človek stáva umelcom, ktorý vnáša do ásany vysoké ideály hodné človeka. Zároveň sa učí a spoznáva ľudskú dušu a otvárajú sa mu možnosti nie len jej spoznávania, ale aj rozvíjania vlastného duševného života, prostredníctvom poznávania a rozvíjania čakier – tzv. oblastí duševného života. Svoj prístup k tejto disciplíne spísal v „učebnici“ s názvom Duševná dimenzia jógy. Heinz Grill napísal okrem tejto knihy viacero diel s rôznou tématikou. Všetky jeho diela, ktoré sú preložené do slovenčiny nájdeš tu.

Na Slovensku sprostredkuje širokej verejnosti a tiež učiteľom jógy, ktorých aj vzdeláva, jeho prístup a učenie Matej Štepita. Pôsobí v Bratislava a dokáže jasne, precízne a inšpiratívne pôsobiť a sprostredkúvať poznanie a učenie, ktoré Heinz Grill rozvinul. Spiritualita a jej vedomý rozvoj sú základným pilierom jeho práce a aktivít. Jeho aktivity nájdete nie len na jeho webovej stránke ale aj prostredníctvom FB profilu. Rozhovor s Matejom o tom, prečo sa oplatí vzdelávať v jóge, jej vplyv na duševné zdravie a význam dobrého učiteľa jógy nájdete v podcaste tu.