Sociálna joga

Jóga s Maťou

Celospoločenská zmena, ktorú dnes potrebujeme vyžaduje schopnosť vnímať seba, druhých a celý svet vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach.

❈ Sociálna joga

Sociálna joga je odpoveď na dnešný spôsob života, ktorý vnímam ako materialistický a bezduchý. Potrebujeme sa naučiť novým schopnostiam a je potrebné vytvoriť nové spoločenské pomery – bez tlaku na výkon, so vzájomnou podporou a spoluprácou, pri ktorej vzniká radosť zo spoločného tvorenia. Nie je to utópia, je to nevyhnutnosť doby. Táto joga má ambíciu rozhýbať vaše telo a prostredníctvom rozvoja a poznania duše zlepšiť sociálny život.

 Moja filozofia

Učiť jogu pre mňa znamená ukazovať a vysvetľovať ako sa jednotlivé pozície tvoria, objavovať zákonitosti pohybu, vzájomne si pomáhať a spoznávať ako to, čo tvoríme v asáne môže vplývať na náš každodenný život. Človek môže cvičiť zopár asán a dokonca sa môže vďaka tomu cítiť aj lepšie. Zaoberať sa jogou však znamená venovať jej čas a priestor, vytrvalo a trpezlivo pracovať na chápaní a spoznávaní zákonitostí pohybu a tvorení krásy v asánach.

 O mne

Joga ma zaujala pred 14 rokmi. Začala som ju cvičiť ako väčšina z nás – 1x za týždeň na kurze. Po určitom čase som ju začala „precvičovať“ a dnes po absolvovaní 2-ročného vzdelávania ju učím a cvičím každý deň. Pre mňa je joga inšpirovaná Heizom Grilom a mojími učiteľmi Matejom a Luciou Štepitovou, zrozumiteľný spôsob ako rozvíjať dušu a nezabudnúť pritom na svoje telo. Harmónia tela a duše 🙂

Hodina jogy vonku – Pliešovce
Ďalšie vzdelávanie jogového zväzu https://www.uciteliajogy.sk/

Certifikát vzdelávania v škole Premena, BA https://www.jogapremena.sk/