Kategórie
Asány

Ako vzniká krásna asána?

Ako je to s krásou? Kedy vnikne asána, ktorá na nás pôsobí krásne?

Dá sa vidieť krása asány na fotke? Dá sa vnímať krása? Kedy vlastne vzniká asána, o ktorej povieme, že je krásna? (Asána – je jogová pozícia)

Možno je tu vhodná najprv otázka „Čo je to krása?“ Balet je napríklad veľmi krásny. Napriek tomu, že na divákov pôsobí krásne, nepôsobí veľmi harmonicky na samotné baletky, čo dokazujú ich zdravotné problémy a ich včasný odchod do dôchodku. Za krásne môžeme považovať to, čo pôsobí krásne ale zároveň aj zdravo a harmonicky. A to pôsobenie má byť prítomné pre všetkých zúčastnených – teda aktérov aj divákov. Mohli by sme tiež pridať aj to, že by sa nemalo jednať len o zdravie fyzické ale aj duševné.

Teda ako vytvoriť asánu, ktorá bude pôsobiť krásne? Pri jej tvorení sa snažíme dosiahnuť rovnováhu – harmóniu. Rovnováhu medzi silami, ktoré ju tvoria (formotvorné sily človeka) a silami, ktoré ju udržujú, vyživujú (životné sily človeka). Asána ak je tvorená týmto spôsobom – aktivitou (formotvorná sila) a pasivitou v zmysle tvorenia pokoja (životná sila) pôsobí na toho, kto ju cvičí a aj toho, kto sa pozerá, harmonicky, zdravo a teda aj krásne. Pozícia tela, ktorú sa snažím vybudovať má byť dosahovaná striedaním týchto síl. Teda ak chcem zacvičiť „krásnu“ ťavu (pozícia na obrázku vyššie) je vhodné sa snažiť aktívne sa nasadiť, pracovať v asáne ale hneď v nasledujúcej chvíli pokojne pozorovať svoje telo. A tieto sily je potrebné na vytvorenie asány, ktorá pôsobí krásne, striedať. Dynamika a nasadenie vystriedajú pokojné pozorovanie a nadhľad. Vyrastanie do diaľky strieda pozorovanie tela. V tejto harmonickej hre protichodných síl vzniká krásna asána.

Takéto sily pôsobia v našich každodenných situáciách. Alebo lepšie povedané mohli by pôsobiť. Ak by sa tak dialo, naše činy, naša tvorivá aktivita, naše konanie by bolo vždy vyvážené pokojným pozorovaním situácie, vnímaním okolia. Takéto pôsobenie v živote pôsobí harmonicky, zdravo a krásne nie len na samotného človeka ale aj jeho okolie. Uvedomenie si týchto síl, poznávať ich, učiť sa ich používať je možné aj na hodinách jógy.

Je ale dôležité, aby ten, kto jógu učí vedel s týmito silami pracovať, aby ich na svojich hodinách používal. Ak ich používame, pôsobíme ozdravne na seba aj na svoje okolie. Iba prílišná aktivita (v živote aj na hodine jógy) alebo iba oddych a relaxácia (v živote ale aj na hodine jógy 🙂 ) nie je z dlhodobého hľadiska zdraviu prospešná.