Kategórie
Spritualita - spoznávanie ľudskej bytosti

Praktická spiritualita

Čo to je praktická spiritualita? Ako ju rozvíjať?